Thành tích nhà trường từ khi thành lập trường đến nay

Thứ năm - 14/09/2017 09:46
Thành tích nhà trường từ khi thành lập trường đến nay
NĂM HỌC 2000 - 2001 
 -Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND Thị xã Tam kỳ khen thưởng.
 - Số học sinh giỏi cấp Thành phố: 15.
                                                  NĂM HỌC 2001 - 2002    
  - Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND Thị xã Tam kỳ khen thưởng.
 - Số học sinh giỏi cấp Tỉnh: 04.
    1/ Nguyễn Thanh Kim Ngân. Đạt giải nhì môn Anh lớp 9
    2/ Lê Nguyễn Dự Thư. Đạt giải khuyến khích môn Văn lớp 9.
    3/ Võ Thanh Long. Đạt giải Huy chương Vàng Bóng bàn nữ.
    4/ Dương Thị Ánh Nguyệt. Huy chương Vàng bóng đá nữ.
- Số học sinh đạt giải cấp Thị xã : 05.
                                                  NĂM HỌC 2002 - 2003 
- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND Thị xã Tam kỳ khen thưởng.
- Công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Công đoàn.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Số học sinh giỏi cấp Tỉnh: 04.
   1/ Nguyễn Thanh Phú Quý: Giải nhất môn Tiếng Anh lớp 9.
   2/ Nguyễn Hồ Ái Vy: Giải ba môn Anh Tiếng Anh lớp 9.
   3/ Ngô Đoàn Khánh Vinh: Giải ba môn Tiếng Anh lớp 9.
   4/ Nguyễn Thị Kim Quy: Giải KK môn Ngữ Văn lớp 9.
- Số học sinh đạt giải cấp Thị xã: 13. 
                                                  NĂM HỌC 2003 - 2004 
- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND Thị xã Tam kỳ khen thưởng.
- Công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Công đoàn.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Số học sinh giỏi cấp Tỉnh: 03.
   1/ Phan Thị Bích Trâm: Đạt giải ba môn Anh lớp 9.
   2/ Võ Thị Mộng Hoài: Đạt giải ba môn Tiếng Anh lớp 9.
   3/ Phạm anh Khoa: Đạt giải ba môn Vật Lý lớp 9.
- Số học sinh đạt giải cấp Thị Xã: 47. 
                                                 NĂM HỌC 2004 - 2005   
- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được Sở GD & ĐT tỉnh và UBND Thị xã Tam kỳ khen thưởng 
- Chi bộ Trong sạch Vững mạnh.
- Số học sinh đạt giải cấp Tỉnh: 03 học sinh.
- Số học sinh đạt giải cấp Thị xã: 06 học sinh.
                                                NĂM HỌC 2005 - 2006   
- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND Thị xã Tam kỳ khen thưởng.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Số học sinh đạt giải cấp Tỉnh: 07.
- Số học sinh giỏi cấp Thành phố: 14. 
                                               NĂM HỌC 2006 - 2007  
- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND Thành phố Tam kỳ khen thưởng.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Liên đội hoàn thành xuất sắc công tác Đội và hoạt động NGLL.
- Số học sinh đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm : 17.
- Số học sinh đạt giải cấp Tỉnh: 03.
  1/ Cù Thị Vũ Quyên: Đạt giải 3 môn Hóa lớp 9.
  2/ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Đạt giải KK.
  3/ Bùi Lưu Tiến: Đạt gải  KK môn Lý lớp 9.
- Số học sinh đạt giải cấp Thành phố: 46.
                                               NĂM HỌC 2007 - 2008  
- Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Liên đội hoàn thành xuất sắc công tác Đội và hoạt động NGLL.
- Chi đoàn được Đoàn phường khen tặng chi đoàn xuất sắc.
- Công đoàn Xuất sắc.
- Số học sinh đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh khiêm: 03.
  1/ Chung Sĩ Hiền, môn Vật Lý
  2/ Cao Quang Hưng, môn Vật lý.
  3/ Nguyễn Thị Mỹ Linh, môn Tiếng Anh.
- Số học sinh giỏi cấp Tỉnh: 05. 
  1/ Hồ Lê Khắc Hiển: Đạt giải nhất cầu lông nữ lớp 9.
  2/ Nguyễn Đình Tuấn Anh: Giải ba cầu lông đôi nam nữ lớp 9.
- Số học sinh đạt gải cấp Thành phố: 46.
                                                NĂM HỌC 2008 - 2009  
- Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (UBND Tỉnh tặng bằng khen).
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Liên đội hoàn thành xuất sắc công tác Đội và hoạt động NGLL.
- Chi đoàn được đoàn phường khen tặng chi đoàn xuất sắc.
- Công đoàn Xuất sắc.
- Số học sinh đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm: 09.
       1.  Lý Nhã Hân
       2.  Trần Thị Ánh Nguyệt
       3.  Trần Ngọc Anh Khoa
       4.  Nguyễn Thị My
       5.  Nguyễn Thái Dương
       6.  Trần lê Pháp
       7.  Trương Thị Minh Phượng
       8.  Nguyễn Hồng Hải
       9.  Hồ Huy Khoa Thư
  • Số học sinh giỏi cấp tỉnh: 02
 1/ Trần Ngọc Anh Khoa: Đạt giải khuyến khích môn Hóa lớp 9.
 2/ Đinh Phú Triều: Đạt giải khuyến khích chạy 100 m lớp 9.
- Số học sinh đạt giải cấp Thành Phố: 45.  
                                            NĂM HỌC 2009 - 2010  
- Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn vững mạnh Xuất sắc.
- Số học sinh đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm: 05.
 1/ Nguyễn Văn Giang, môn Vật Lý.                                         
 2/ Trần Đình Duy, môn Tiếng Anh.
 3/ Lê Thị Thảo Liêm, môn Hóa học
 4/ Trần Dương Ngọc Tuấn, môn Tin học.
 5/ Trần Vĩnh Lộc, môn Toán.                              
  • Học sinh giỏi cấp Tỉnh: Trần Vĩnh Lộc : Đạt giải ba môn Toán lớp 9.
- Số học sinh đạt giải cấp Thành phố: 61. 
                                               NĂM HỌC 2010 - 2011  
- Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến, UBND Thành phố tặng giấy khen.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn vững mạnh Xuất sắc. 
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia: Em Hồ Vũ Thảo Quỳnh đạt giải Bạc IOE toàn quốc.
- Số học sinh giỏi cấp Tỉnh: 02.
1/ Hồ Vũ Thảo Quỳnh: Đạt giải nhì môn Anh lớp 9.
2/ Hường thị Linh Giang: Đạt giải nhì môn Văn lớp 9.
- Số học sinh đạt giải cấp Thành phố: 64. 
- Số học sinh đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm: 06.
  1/ Nguyễn Thị Hoài Thương
  2/ Trương Thị Thanh Diễm, môn Sinh học.
  3/ Nguyễn Trà Giang, môn Tin học.
  4/ Nguyễn Thị Kiều Oanh.
  5/ Hường Thị Linh Giang, môn Ngữ Văn.
  6/ Đặng Phú Phong, môn Địa lý.
           7/ Hồ Vũ Thảo Quỳnh, môn Tiếng Anh
                                                NĂM HỌC 2011 - 2012   
- Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn vững mạnh Xuất sắc.
- Số học sinh đạt giải cấp tỉnh: 08.
   1/ Giao Thắng Đạt, giải nhì môn Vật Lý.
   2/ Hà Thị Thanh Huyền, giải ba môn Ngữ Văn.
   3/ Võ Ngọc Tín, giải khuyến khích môn Tin học.
   4/ Huỳnh  Anh Tuấn. Lớp 9/1. Giải nhất nhảy cao. 
   5/ Trương Văn Hoàng Vũ. Lớp 9/3. Đạt giải ba nhảy xa.
   6/ Lê Thị Hải Cơ. Lớp 8/1. Đạt giải nhất môn cầu lông.
   7/ Hường Nguyên Trung. Lớp 9/3. Đạt giải nhì chạy 200 m.
   8/ Trương Minh Đạt. Lớp 9/3. Đạt giải khuyến khích chạy 100 m.
- Số học sinh đạt giải cấp Thành phố: 94.
- Số học sinh đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh khiêm: 04 học sinh:   
1/ Hà Thị Thanh Huyền, môn Ngữ Văn.
2/ Hường Thị Ánh Nguyệt, môn Ngữ Văn.
3/ Võ Ngọc Tín, môn tin học.
4/ Giao Thắng Đạt, môn Vật lý.
                                                      NĂM HỌC 2012 - 2013   
- Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn vững mạnh Xuất sắc.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 06; 
- Giáo viên dạy Giỏi cấp Thành phố đạt giải nhì toàn đoàn; Cá nhân có:
    + Cô Nguyễn Thị Thu Vân đạt giải nhì.
    + Thầy Trần Mậu Vĩnh đạt giải ba.
    + Cô Tô Thị Châu Nam đạt giải ba.
    + Cô Lê Thị Cẩm Vân đạt giải khuyến khích.
-  Học sinh Giỏi đạt giải cấp Thành phố: 93 giải; đạt 01 giải ba HSG cấp tỉnh; iCó 05 HS vào trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
                                                     NĂM HỌC 2013 - 2014
- Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn vững mạnh Xuất sắc và được Liên đoàn LĐ tỉnh tặng giấy khen.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 07.
- Học sinh Giỏi đạt giải cấp Thành phố: 95 giải. Có 05 HS vào trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
                                                                                                                    VP CVA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay950
  • Tháng hiện tại78,303
  • Tổng lượt truy cập3,634,212

Lịch

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với học sinh

Lượt xem:3211 | lượt tải:831

Số 2573/QĐ-UBND

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

Lượt xem:2189 | lượt tải:493

Nội quy

Nội quy thi học kỳ

Lượt xem:4686 | lượt tải:0

Số 47/2012

Tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:9272 | lượt tải:1478

58/2011/TT-BGDĐT

Quy chế đánh giá xếp loại học sinh

Lượt xem:2356 | lượt tải:515
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây