Kế hoạch năm học 2016 - 2017 (Trần Mậu Vĩnh)

Chủ nhật - 18/09/2016 10:58
PHÒNG GD-ĐT TP TAM KỲ
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
TỔ: TOÁN - LÝ - TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC  2016-2017
*************
Căn cứ vào:
- Nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường THCS Chu Văn An;
- Kế hoạch hoạt động của Tổ chuyên môn năm học 2016-2017;
- Thực tế tình hình học sinh và nhiệm vụ được phân công trong năm học, bản thân lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 như sau:
PHẦN I
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
I - Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: TRẦN MẬU VĨNH                                          Giới tính : Nam
-  Sinh ngày: 01/01/1979 
- Nơi đào tạo : Đại học sư phạm Đà Nẵng. Ngành : Đại học sư phạm Toán.
- Năm vào ngành: 9/2005
- Hiện công tác tại:  Tổ Trường THCS Chu Văn An
- Chức vụ : Giáo viên
II- Nhiệm vụ, công tác được phân công trong năm học này:
- Giảng dạy: Tin học.
- Kiêm nhiệm:  Phòng bộ môn Tin học; Bồi dưỡng HSG Tin 8,9.
- Công tác khác được giao: PCGD
III. Thực trạng  lớp được phân công giảng dạy:
  1. Các lớp được phân công giảng dạy:
- Khối 8 và Khối 7 (7/1; 7/3; 7/4)
 * Đánh giá:
+ Ưu điểm:
 Đa số học sinh có tinh thần, thái độ học tập tốt.
+ Nhược điểm:
Một số học sinh có năng lực học tập mức trung bình và yếu, chưa xác định được nhiệm vụ học tập, ham chơi.

PHẦN II
KẾ HOẠCH CHUNG:
I. Thuận lợi:
   Nhà trường và tổ chuyên môn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy cũng như giáo dục học sinh.
   Nội bộ Tổ đoàn kết nhất trí, luôn quan tâm, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.
   Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động dạy và học.
   Bản thân nhiệt tình, tận tụy với nghề, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.
II. Khó khăn:
-         Một số học sinh chưa có ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện; PHHS một số chưa quan tâm sâu sát con em; cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học chưa đầy đủ.
III. Mục tiêu chung:
vMục tiêu 1: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành.
vMục tiêu 2: Nâng cao chất lượng dạy và học, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng tích cực.
vMục tiêu 3: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.
vMục tiêu 4: Thực hiện đúng quy chế chuyên môn - nghiệp vụ.
vMục tiêu 5: Thực hiện tốt công tác kiêm nhiệm và các công việc được giao.
IV. Một số định hướng công việc trọng tâm:
1. Nhiệm vụ 1: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành:
a. Chỉ tiêu:
   Phấn đấu để giữ vững là một giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, thật sự xứng đáng là “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, được PHHS tin yêu, học trò kính mến.
   Tham gia tích cực các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt do ngành tổ chức.
b. Biện pháp:   
   Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
   Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ thị 33/2006 của Thủ tướng chính phủ về “chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”.
   Thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
   Thực hiện tốt phương châm "Kỉ cương- tình thương- trách nhiệm"; góp phần xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực";
   Tự giác trong việc chấp hành các chủ trương, quy định của nhà trường và cấp trên.
   Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
2. Nhiệm vụ 2:  Nâng cao  chất lượng giảng dạy của giáo viên:
   a. Chỉ tiêu:
* Đăng ký chất lượng bộ môn năm học 2016-2017:

 
TT Môn/lớp Sĩ số Kết quả cuối năm
GIỎI
8.0
KHÁ
6.5-7.9
TB
5.0-6.4
YẾU
3.5-4.9
KÉM
 3.5
TB
5.0
1 Tin 8 150 50 70 30 0 0 150
2 Tin 7 119 40 50 29 0 0 119
                 
                 
                 
                 
                 
 Chất lượng mũi nhọn:.
Xếp loại giờ dạy:  Phấn đấu 100% tiết dạy được xếp loại tốt.
- Về hồ sơ – sổ sách: Soạn và bổ sung kiến thức mới 100%, làm đúng, đủ các loại hồ sơ cá nhân chuyên môn theo quy định của Quy chế. Phấn đấu đến cuối năm được xếp loại :Tốt
Về đồ dùng dạy học: Sử dụng và phát huy tối đa tác dụng các phương tiện dạy học sẵn có khi lên lớp.
- Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác chuyên môn nghiệp vụ do Sở , Phòng GD&ĐT  và trường tổ chức.
Về công tác kiêm nhiệm:  Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kiêm nhiệm được giao.
Viết SKKN: Cố gắng các công tác khác để được đặt cách SKKN.
Về công tác Bồi dưỡng HSG: phấn đấu có học sinh đạt giải trong kì thi HSG TP và HS đậu vào trường chuyên (1à2 HS)
*Về công tác ngoại khoá – phong trào: Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động phong trào, ngoại khoá do Trường, Công đoàn, các đoàn thể, địa phương và các cấp tổ chức. Tham gia cùng tổ CM tổ chức các hoạt động ngoại khoá.
b. Biện pháp:
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy và TKB quy định. Soạn giảng, kiểm tra theo đúng chuẩn kiến thức - kĩ năng của Bộ. Tích cực đổi mới, cải tiến phương pháp dạy - học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, nhằm giúp các em tự khám phá, lĩnh hội và chiếm lĩnh kiến thức. Định hướng cho các em có phương pháp tự học, tự tìm hiểu kiến thức, tự rèn luyện kỹ năng trong quá trình học tập.
- Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học và giúp đỡ các em khai thác phương tiện, công nghệ phục vụ cho việc tự học và nghiên cứu.
- Tăng cường sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học hiện có, tự khai thác thêm các phần mềm quản lý, phần mềm học tập … để phục vụ tốt tiết dạy và các mặt công tác khác.
- Thực hiện tốt việc lồng ghép giáo dục môi trường, dân số, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỹ năng sống vào bài giảng nhằm giáo dục ý thức cho học sinh đồng thời tạo điều kiện để các em từng bước vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn như: Có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Tự lập kế hoạch dạy học hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và cả năm thông qua việc báo giảng đúng tiến độ.
- Việc soạn, giảng, ra đề kiểm tra đảm bảo trọng tâm kiến thức, kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan đáp ứng với các đối tượng học sinh theo “Ma trận đề” đã thiết lập với 3 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng; Chấm, trả bài kiểm tra, nhận xét các sai sót trong từng bài kiểm tra một cách cụ thể, có trách nhiệm.
- Tăng cường công tác dự giờ, thao giảng, sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, cụm để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giải quyết những vướng mắc, bất cập về nội dung, chương trình trong quá trình giảng dạy cũng như việc thực hiện nhiệm vụ, quy chế chuyên môn.
- Dự giờ 9 tiết/học kì.Thường xuyên ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học.
- Luôn tích lũy kiến thức để có tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cá nhân. Vận dụng thực tế các kiến thức bồi dưỡng thường xuyên vào giảng dạy.
- Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa mọi hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh. Xác định rõ yêu cầu, mục tiêu và kĩ năng cần đạt ở từng bài học, nắm vững đặc điểm tâm sinh lí của từng học sinh, nắm vững cấu trúc chương trình, sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng của môn học.
3. Nhiệm vụ 3:    Nâng cao chất lượng giáo dục đạo dức, hạnh kiểm học sinh.
a.     Chỉ tiêu:
- Không có học sinh vi phạm quy chế trong kiểm tra của bộ môn hoặc vi phạm những quy định của nhà trường trong giờ học bộ môn.
    b. Biện pháp:
- Đầu năm, giáo viên quán triệt nhiệm vụ của người học, nội qui nhà trường, những quy định của lớp, nêu ra những yêu cầu của GV đối với học sinh.
- Thường xuyên theo dõi sự chuyên cần của học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những học sinh có hiện tượng bỏ tiết, chây lười trong học tập.
- Kiên quyết với những sai trái của học sinh ngay từ đầu để giúp các em nhanh chóng đi vào nề nếp học tập và rèn luyện.
- Tăng cường hoạt động giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua chuẩn mực của thầy giáo.
- Tích cực tham gia “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Giáo dục cho các em biết thương yêu, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và trong học tập.
4 Nhiệm vụ 4:  Thực hiện đúng quy chế chuyên môn nghiệp vụ, giờ giấc lao động theo quy định.
     a. Chỉ tiêu:
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, chương trình SGK theo đúng quy định của Bộ.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong việc soạn, giảng, kiểm tra, chấm, trả bài, cập nhật điểm, tham gia xếp loại hạnh kiểm học sinh.
- Đảm bảo đủ ngày công, giờ công theo quy định.
    b. Biện pháp:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn như: Có đủ các loại hồ sơ theo quy định, lập kế hoạch dạy học cụ thể hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và cả năm.
- Chấp hành nghiêm chỉnh công tác chuyên môn, giảng dạy đúng kế hoạch theo phân phối chương trình. Thực hiện đầy đủ mọi nội quy qui chế chuyên môn của nhà trường và ngành đề ra.
- Lên lớp, vào lớp đúng giờ, có đủ giáo án trước khi lên lớp.
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành, của nhà trường và của tổ chuyên môn .
5. Nhiệm vụ 5:    Thực hiện công tác kiêm nhiệm và các công tác khác.
     a. Chỉ tiêu:
- Thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch các công việc tổ chuyên môn, nhà trường và cấp trên đề ra.
    b. Biện pháp:
- Đầu năm, lập sổ kế hoạch, lên kế hoạch từng tuần, tháng, học kì và cả năm học để thực hiện.
IV/ Chỉ tiêu đăng ký thi đua cá nhân:
         
*Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân năm học 2016 - 2017:
                         Chiến sĩ thi đua cơ sở
 PHẦN III
DỰ KIẾN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Thời gian Nội dung công việc Phối hợp
THÁNG 8/2016 - Học Chính trị, bồi dưỡng chuyên môn
- Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của Tổ và của trường.
- Thực hiện giảng dạy theo chương trình.
- Thực hiện công tác bồi dưỡng HSG Tin lớp 9.
- Ổn định nề nếp dạy-học đầu năm.
- Chuẩn bị các loại hồ sơ theo qui định.
- Xây dựng cá nhân năm học 2016-2017

 
Với GV trong tổ
THÁNG 9/2016 - Tiếp tục soạn giảng theo chương trình.
- Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng HSG Tin lớp 9.
-  Khai giảng năm học mới.
- Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của Tổ và của trường.
- Đăng ký thi đua cá nhân.
- Dự Hội nghị CBCC- Hội nghị Công đoàn.Với GV trong tổ
THÁNG 10/2016 - Tiếp tục soạn giảng theo chương trình.
- Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng HSG Tin lớp 9 và dự thi HSG cấp TP.
- Đăng ký và dự thi GVDG cấp trường.
- Đăng ký và dự thi GVDG cấp TP.
- Đăng ký dự thi bài giảng E-Learning.
Với GV trong tổ
THÁNG 11/2016 - Tiếp tục soạn giảng theo chương trình.
- Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng HSG Tin lớp 9 tham gia vòng 2 cấp TP.
- Thực hiện và hoàn thành hồ sơ PCGD.
- Thực hiện và hoàn thành bài giảng E-Learning và gửi bài dự thi.
- Dự thi GVDG cấp TP.
- Tham gia các hoạt động chào mừng Ngày NGVN 20/11.
- Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa của Tổ.
Với GV trong tổ
THÁNG 12/2016 - Tiếp tục soạn giảng theo chương trình.
- Tiếp tục dự thi GVDG cấp TP.
- Đăng ký và dự thi dạy học tích hợp.
- Đăng ký và dự thi kiến thức liên môn.
- Lập ma trận, ra đề kiểm tra học kỳ I.
- Tham gia các h/động chào mừng Ngày thành lập QĐNDVN 22/12
- Tiếp tục chuẩn bị công tác PCGD cho Sở kiểm tra.
Với GV trong tổ
THÁNG 1/2017 - Hoàn thành chương trình HKI.
- Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại HS HKI.
- Sơ kết HKI.
- Hoàn thành các biểu mẫu thống kê HKI.


Với GV trong tổ
THÁNG 2/2017 - Soạn giảng theo chương trình.
- Nghỉ Tết Nguyên đán.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa do Tổ và nhà trường tổ chức.
Với GV trong tổ
THÁNG 3/2017 -Soạn giảng theo chương trình.
-Tham gia các hoạt động kỉ niệm 8/3, 26/3
-Lập ma trận, ra đề kiểm tra 1 tiết.
Với GV trong tổ
THÁNG 4/2017 -Soạn giảng theo chương trình
-Lập ma trận, ra đề kiểm tra học kỳ II
Với GV trong tổ
THÁNG 5/2017 - Soạn giảng theo chương trình.
-Kiểm tra HKII các lớp.
- Hoàn thành chương trình năm học, hoàn thành việc đánh giá xếp loại HS cuối năm.
- Tổng kết thi đua năm học.
- Hoàn thành các biểu mẫu thống kê cuối năm.
Với GV trong tổ
                                                                    An Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2016
       TỔ CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT                                  Người lập kế hoạch
            


                                                                                   Trần Mậu Vĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay143
  • Tháng hiện tại19,128
  • Tổng lượt truy cập3,538,691

Lịch

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với học sinh

Lượt xem:3196 | lượt tải:820

Số 2573/QĐ-UBND

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

Lượt xem:2172 | lượt tải:484

Nội quy

Nội quy thi học kỳ

Lượt xem:4611 | lượt tải:0

Số 47/2012

Tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:9161 | lượt tải:1465

58/2011/TT-BGDĐT

Quy chế đánh giá xếp loại học sinh

Lượt xem:2338 | lượt tải:506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây