Kế hoạch hoạt động tổ Văn phòng năm học 2016 - 2017

Chủ nhật - 18/09/2016 11:11
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ VĂN PHÒNG                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      
 
 
                                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG
                                                     NĂM HỌC 2016 – 2017
 
Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của lãnh đạo trường THCS Chu Văn An. Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 như sau:
I.Đặc điểm tình hình:
   -Tổ có 05  CBGVCVN: 2 nam – 2 nữ - Đảng viên : 03
   - CĐSP : 01, TCY Sĩ: 01, TCKT: 01. Biên chế: 03
   - Hợp đồng NĐ 68: 01
   - Hợp đồng trường: 01
   - Nhân viên : 05
 + Thuận lợi:
   - Được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, của chi bộ, đặc biệt hội phụ huynh học sinh đã tạo mọi điều kiện để tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
   - CBGVNV trong tổ nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, có năng lực trong công tác.
Khó khăn :
   - Mỗi CBGVNV trong tổ đảm nhận mỗi nhiệm vụ khác nhau, vì vậy việc sinh hoạt chuyên môn trong tổ gặp khó khăn .
   - Đa số phụ huynh học sinh  trong trường thuộc gia đình khó khăn, vì vậy việc huy động học sinh ra lớp và thu học phí trong phụ huynh học sinh gặp khá nhiều khó khăn.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
    1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
      2. Tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trong dạy và học.
       3. Tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, đảm bảo trung thực, khách quan.
       4. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
        5. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục THCS; củng cố kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ cập bậc trung học.
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
 - Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ nhân viên.
 - Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho nhân viên.
 - Phối hợp với các tổ chuyên môn hoàn thành công tác phổ cập Giáo dục
 - Đảm bảo thông tin kịp thời chính xác.
 - Đảm bảo ngày giờ công.
 - Tổ chức các hoạt động văn phòng có nề nếp .
 - Phối hợp với các tổ chuyên môn hoàn thành công tác phổ cập giáo dục.
 - Tài vụ chi trả lương và các khoản cho CBGVCNV kịp thời. Thu các khoản qui định đạt chỉ tiêu . Bổ sung và hoàn thành sổ Bảo hiểm xã hội của CBGVCNV chuyển đi và đến kịp thời. Thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ Tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của chính phủ. Lập thủ tục rút hạn mức kinh phí, lập báo cáo quỹ lương năm 2016 và chế độ thâm niên, nâng lương. Lên kế hoạch dự toán thu chi các khoản phục vụ cho năm học 2016 – 2017, quản lý hồ sơ tài chính theo quy định của Luật kế toán, quyết toán tài chính cuối tháng và báo cáo về hiệu trưởng vào cuối tháng. Quản lý tốt tài chính, tài sản các chế độ chính sách của CB-GV-NV, báo cáo kịp thời với lãnh đạo để chỉ đạo cụ thể, chi tiêu đúng mục đích, chứng từ thu chí đúng nguyên tắc tài chính qui định, cập nhật đầy đủ các loại hồ sơ tài sản tài chính, kiểm tra sử dụng kinh phí ngân sách cấp và các khoản kinh phí khác như : Học phí, vệ sinh tưới cây. Công khai thu chi 2 lần/năm. Đặc biệt chú ý khâu lưu trữ hồ sơ. Giúp hiệu trưởng xây dựng các điều kiện về cơ sở vật chất để trường đạt chuẩn, có kế hoạch mua sắm và tu sữa cơ sở vật chất trong nhà trường.
 - Tổ chức hoạt động văn phòng có nền nếp. Thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ chuyên môn, tài liệu nghiệp vụ, hoàn thiện hồ sơ văn phòng. Theo dõi các thông tin trên trang website và báo cáo về phòng giáo dục kịp thời. Thường xuyên kiểm tra cập nhật sĩ số học sinh , theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến, Quản lý các loại hồ sơ sổ sách sổ điểm sổ ghi đầu bài và các loại hồ sơ sổ sách nhà trường qui định. Quản lý tốt con dấu của nhà trường bảo đảm đúng nguyên tắc. Phát hành các biểu mẫu báo cáo nội bộ, tiếp nhận xử lý và báo cáo với hiệu trưởng đúng thời gian qui định. Lưu trữ hồ sơ sổ sách khoa học, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường hoàn thành tốt công việc được giao.
 - Công tác bảo vệ và vệ sinh môi trường được chú trọng. Hoàn thành sổ sách theo dõi công tác bảo vệ trong năm học và bàn giao ca trực ghi chú đầy đủ những sự cố xảy ra hằng ngày. Có kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất điện nước hư hỏng báo cáo về kế toán có kế hoạch tu sữa kịp thời. Theo dõi và phát hiện các hiện tượng vi phạm nếp sống văn minh, phá hoại tài sản và gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Không có tình trạng mất mác tài sản trong nhà trường xảy ra. Bảo vệ trật tự an toàn thường trực ở phòng bảo vệ, tuần tra canh gác để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào trường, khi có sự việc bất thường phải bảo vệ hiện trường, lập biên bản thu thập tài liệu, chứng cứ và báo cáo ngay với lãnh đạo nhà trường, Bảo vệ con người và tài sản nhà trường, tài sản của học sinh. Trang trí các ngày lễ. Tổ chức cung cấp đủ nước uống, vệ sinh cho CBGVCNV và học sinh và cung cấp đầy đủ nước tưới cây, bón phân các bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát nhằm tạo môi trường xanh sạch đẹp. Bảo vệ an toàn, góp phần sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại tài sản. Mở và đóng cửa các phòng học, địa điểm làm việc theo kế hoạch công tác của nhà trường. Sắp xếp bố trí tài sản phòng học, phòng làm việc theo chỉ đạo của BGH. Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ việc làm hư hao, mất tài sản. Không cho phép bất cứ cá nhân, tập thể nào di chuyển, sử dụng các loại tài sản khi chưa được phép của Hiệu trưởng. Bảo vệ trật tự trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc quy định ra vào trường học với phong cách lịch sự, thái độ phục vụ tận tình. Kịp thời liên hệ phối hợp với công an địa phương, giải quyết các trường hợp gây mất trật tự trước cổng trường. Điều khiển hiệu lệnh trống thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện các công việc khác khi BGH, tổ giao.
- Công tác y tế học đường đảm bảo thời gian. Giám sát việc sử dụng, bảo quản các công trình vệ sinh của nhà trường. Chú ý khâu lưu trữ hồ sơ sổ sách. Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn về chăm sóc sức khỏe học sinh, phối hợp kế toán thực hiện tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT và lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho học sinh, Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả qui định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường học. Xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh trong phạm vi nhà trường đồng thời tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Triển khai thực hiện qui định về hoạt động y tế trong các trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nhắc nhỡ nhân viên phục vụ và phản ánh với hiệu trưởng về việc quét dọn, lau chùi các khu vực vệ sinh dành cho học sinh, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế trường học, tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị y tế. Sơ cứu tai nạn trong học sinh kịp thời, thường xuyên kiểm tra tủ thuốc xử lý các loại thuốc quá hạn sử dụng. Có kế hoạch và triển khai tốt công tác y tế trong trường học, kiểm tra bảo đảm vệ sinh, nước uống trong nhà trường phù hợp với yêu cầu “Xây dựng trường học thân thiện”, tăng cường tỉ lệ chuẩn trường “ Xanh – Sạch – Đẹp” và an toàn. Chú trọng bảo đảm đủ nước uống, các công trình vệ sinh. Phối hợp với Kế toán xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, thuốc chữa bệnh phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khỏe học sinh và tình hình cụ thể của nhà trường.
- Đẩy mạnh công tác y tế trong nhà trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong học sinh về giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung, phòng chống các bệnh học đường. Khám sức khoẻ học sinh định kỳ, chăm sóc tốt, kịp thời khi học sinh đau ốm, hoặc xảy ra các tai nạn.... Đặc biệt làm tốt công tác phòng chống các dịch bệnh.
2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn, thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo duc:
   Sử dụng hiệu quả sở vật chất, tham gia xây dựng phong trào “Trường học thân thiện học sinh tích cực”. Các bộ phận hoàn thành hồ sơ sổ sách lưu trữ hồ sơ tốt để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra trường đạt chuẩn và kiểm định chất lượng.
3. Tăng cường nề nếp, kỷ cương:
- Tham gia công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Rèn luyện học sinh bảo vệ môi trường trong khu vực trường xanh sạch đẹp.
- Chống các biểu hiện tiêu cực trong dạy học, không dạy thêm trái qui định.
- Luôn có ý thức tự học, tự rèn để tiến bộ.
- Chủ động ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
4. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục:
     Phối kết hợp với các tổ bộ phận hoàn thành công tác  PCGD THCS năm 2016, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cho con em trong độ tuổi đến lớp học. Tích cực huy động các diện phổ cập GDTHCS ra lớp, duy trì sĩ số học sinh. Thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản; rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp. Hoàn thành công tác nhập dữ liệu phần mềm PCGD – Xóa mù chữ theo tinh thần Công văn số 556/SGDĐT ngày 12/5/2014 của Sở GD&ĐT QuảngNam.
5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên trong tổ:
    Tạo điều kiện cho CBGVCNV trong tổ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức nghiệp vụ, tăng cường trình độ sử dụng vi tính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, có ý thức rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo. Phát động xây dựng một công trình cảnh quan sân trường. Xây dựng phong trào thi đua “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
IIIBIỆN PHÁP CỤ THỂ:
  1. 1.     Sinh hoạt chuyên môn:
- Tham gia tập huấn nghiệp vụ và họp chuyên môn của các bộ phận do phòng giáo dục tổ chức. Bộ phận kế toán tham gia lớp bồi dưỡng kế toán của ngành tổ chức.
- Tổ chuyên môn lên kế hoạch hằng tháng phân công các bộ phận trong tổ thực hiện.
- Tổ tham gia sinh hoạt chuyên môn hằng tháng.
3Kiểm tra chuyên môn:
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách tổ CM 1 lần / HK
- Kiểm tra Y tế trường học 2 lần / năm
- Kiểm tra công tác tuyển sinh : tháng 9
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách Văn phòng : Tháng 10
- Kiểm tra tài sản 2 lần / năm
- Kiểm tra tài chính 2 lần / năm
 4. Công tác quản lý về chuyên môn:
- Có kế hoạch cụ thể tuần, tháng, năm.
- Có kế hoạch các bộ phận trong tổ.
- Hồ sơ sổ sách đầy đủ, sắp xếp khoa học.
Xây dựng đội ngũ:
Động viên tinh thần tự học,tự rèn để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Phát huy tinh thần phê và tự phê bình trong đội ngũ.
  PHÂN CÔNG:
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ KIÊM NHIỆM
1 Nguyễn Thị Như Hòa TTVP- Nhân viên Văn phòng Thủ quỹ
2 Đặng Quang Vinh Kế toán  
3 Nguyễn Thị Kim Ngân Y Tế  
4 Lê Xuân Hải Bảo vệ  

5. Công tác thi đua khen thưởng:
 Tập trung thực hiện các nội dung thi đua của PGD quy định:
          1. Tuân thủ quy chế chuyên môn, thi cử.
          2. Chấp hành các qui định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của ngành.
          3. Phong trào học sinh giỏi và giáo viên giỏi.
          4. Kết quả xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng dạy học.
          5. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
6. Cảnh quan sư phạm trường học.
7. Ứng dụng công nghệ thông tin.
8. Chế độ thông tin, báo cáo.
 Thực hiện hai đợt thi đua của nhà trường tổ chức:
Thi đua trong CB, GV, NV có 2 đợt:
Đợt 1 từ 15/ 8/2016 đến sơ kết HKI
Đợt 2 từ đầu KHII đến 23/5/2016
         Qua mỗi đợt thi đua có tổng kết, xếp loại thi đua cho các thành viên trong tổ
CÁC CHỈ TIÊU:
 - Huy động học sinh vào lớp 6 : 100%
 - SKKN: 1SKKN/ 1CBNV
 - 100% CBNV chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương nề nếp làm việc.
 - 100% CBNV không vi phạm đạo đức nhà giáo.
 - 100% CBNV thực hiện đúng qui định cơ quan
 - 100% CBNV thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và áp dụng trong công việc.
 -100% CBNV thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
 - 100% CBNV thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, KĐCL
 - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 01
 - Lao động tiên tiến : 03
    ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
     Tổ : Tập thể tổ Lao động TIÊN TIẾN
     Cá nhân:
NguyễnThịNhư Hoà    : Lao dđộng tiên tiến
Đặng Quang Vinh          : Lao động tiên tiến
Nguyễn Thị Kim Ngân   : Chiến sĩ thi đua cơ sở
Lê Xuân Hải: Lao động tiên tiến
                                                        Tam Kỳ, ngày 06 tháng 9 năm 2016                                                                                                   TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN


                                                                      Nguyễn Thị Như Hòa

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay342
  • Tháng hiện tại19,327
  • Tổng lượt truy cập3,538,890

Lịch

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với học sinh

Lượt xem:3196 | lượt tải:820

Số 2573/QĐ-UBND

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

Lượt xem:2172 | lượt tải:484

Nội quy

Nội quy thi học kỳ

Lượt xem:4611 | lượt tải:0

Số 47/2012

Tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:9161 | lượt tải:1465

58/2011/TT-BGDĐT

Quy chế đánh giá xếp loại học sinh

Lượt xem:2338 | lượt tải:506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây